WA Performing Arts Eisteddfod (Bunbury Eisteddfod)Cecchetti Ballet Australia - Lucie Saronova Memorial Award